Vårstigen - ggranvik

Informasjonsskilt ved starten av stien i sørenden

skiltturtursti