Snøhetta - Vesttoppen - ggranvik

Vesttoppen og Hettpiggen

naturtoppturfjell