Snøhetta - Vesttoppen - ggranvik

På Snøhettas Vesttopp. Ikke store tumleplassen her, og det er stupbratt ned på 3 kanter.

toppturfjell