Snøhetta - Vesttoppen - ggranvik

Panorama av alle Snøhettas topper.

toppturfjell