Snøhetta - Vesttoppen - ggranvik

Langs kanten mot Kjelen.

naturtoppturfjell