Snøhetta - Vesttoppen - ggranvik

Midttoppen og Østtoppen på Snøhetta, eller Stortoppen som sistnevnte heter i stedsnavnregisteret, med Forsvarets radiolink-stasjon, sett fra kanten langs Kjelen.

toppturfjell