Larstinden - ggranvik

Snøhettas "bakside" og Larstjørnin, sett på vei oppover Larseggen

dovrefjelltoppturlarstindsnøhetta