Larstinden - ggranvik

Larstind og Larseggen, sett fra eggen opp til Vesttoppen på Snøhetta noen dager før

dovrefjelltopptursnøhetta