Larstinden - ggranvik

Bruri, 2001 m. De lyse feltene er etter steinras for ikke lenge siden.

toppturdovrefjell