Larstinden - ggranvik

Litt lenger inn i Storstyggsvånådalen, hvor Bruri troner foran oss

turdovrefjell