Kjerag - ggranvik

På fjellhyllen ved Kjeragbolten, utsyn ned mot Lysefjorden.

tur