Gamle Drammensbanen - ggranvik

Denne delen av linja benyttes også mye for ridning, og på strekningen forbi Linnesvollen Hestesportsenter har man nå separert de ridende fra annen trafikk med et gjerde.