Gamle Drammensbanen - ggranvik

Gamle Lier stasjon, hvor det står et motorvognsett som aldri vil kunne forlate stasjonen, da sporet er borte både foran og bak!