Gamle Drammensbanen - ggranvik

En liten bit av banetraseen er brukt til en ny veistump, men linja fortsetter ut fra denne igjen i svingen.