Gamle Drammensbanen - ggranvik

Utsikt mot Drammen fra Gullaugkleiva.