Gamle Drammensbanen - ggranvik

Lasteplass ved Enga, som ble benyttet fra 1973 (da Drammensbanen mellom Spikkestad og Brakerøya ble nedlagt) og helt frem til 1994. Med andre ord var det fortsatt noe togtrafikk ca 1 km forbi endestasjonen Spikkestad i disse årene.