Gloppefossen - ggranvik

Et par klopper må passeres, men med det som sansynligvis var normal vannføring i elva var ikke det noe problem.

elvnaturtur